Innkalling til årsmøte

Dato og tidspunkt: 31. Mars 2020 kl. 1800

Sted: Sportskafeen, Jevnaker Stadion

Til: Medlemmer Jevnaker IF Skøyter

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle årsberetning 5. Behandle regnskap og budsjett 6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent (forankring av beslutning i årsmøte fra JIF Allianse) 8. Valg

Frist for innkomende saker er 17 mars 2020.

Sendes : jevnaker.if.skoyter@gmail.com

Med vennlig hilsen Styret