Bli med oss ut.

Vi starter opp med GRATIS uteaktivitet. "UT med skøytegruppa" starter opp tirsdag etter høstferien. Bli med da vel!