Årsmøte for Jevnaker IF Skøyter avholdes 23. mars


Innkalling til årsmøte

Sted: Sportskafeen, Jevnaker Stadion Dato og tidspunkt: 23. Mars, kl. 1800

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle årsberetning 5. Behandle regnskap og budsjett 6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent (forankring av beslutning i årsmøte fra JIF Allianse)

8. Vedta idrettslagets Lovnorm 9. Valg

Med vennlig hilsen Styret