Resultater klubbløp 23.11.2016

Vedlagt ligger resultater fra klubbløp 23.11.2016