Påmeldinger til løp

Det nærmer seg ny sesong.

Tone Ruden Brørby er også i år ansvarlig for påmelding på vegne av klubben.

Følgende rutiner gjelder for påmelding til løp (gjelder ikke klubbløp):

Send mail med navn på løper og ønsket distanse (husk tider der det er påkrevd) til tone.brorby@hebb.no

Påmelding til Tone er dagen før arrangørens frist - innen kl. 2000. (normalt vil dette være søndag)...

Sjekk terminliste og arrangørklubbens hjemmeside, slik at dere ikke mister gjeldende frister elle andre nødvendige opplysninger i forbindelse med påmeldingen. Etteranmelding fører ofte til dobbelpris, som den enkelte vil bli fakturert for. Ved strykninger, vil vi også fakturere den enkelte.

Ønsker alle lykke til med kommende sesong.