Oppdatert klubbhåndbok


Hjemmesiden er nå oppdatert med revidert utgave av "Klubbhåndboken" som ble presentert på årsmøte i år.

I klubbhåndboken finner dere svar på de viktigste spørsmålene om klubben samt beskrivelser på ulike regler og rutiner internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Håndboka er tenkt som et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Det anbefales at løpere, foresatte og trenere leser gjennom og sette seg inn i dokumentet.

Dere finner den under menyen "medlem"