Viktig info fra NSF


For å kunne melde seg på og delta i konkurransen, skal utøvers lisens være betalt og registrert. Dersom utøver uten gyldig lisens meldes på i konkurransen, får utøver ikke delta. Dersom utøver uten gyldig lisens deltar i konkurransen og dette oppdages i etterkant, skal utøvers resultat slettes.