Oppstart av fellestrening


Vi starter oppkjøringen mot sesongen 2016/2017 og ønsker velkommen til felles samling på Jevnaker stadion:

Når:

Torsdag 5. mai fra kl. 1000 til kl. 1430

Hvem:

Tilbudet er rettet mot utøvere i aldersbestemte klasser og opp til senior. Øvede rekrutter er også velkomne.

Program:

Lett tilvenningsøkt fra kl. 1000, "mat og prat " med Sverre . 2 økt vil inneholde mer skøytespesifikke øvelser. Det jobbes fortsatt med innholdet i programmet og endringer kan komme, men oppmøtetidpunktet er klart-:) Ta gjerne kontakt - dersom noen har spørsmål vedrørende dagen. Vi vil også gjerne