Samling Sudndalen

Se invitasjon til årets samling i Sudndalen under.

Dette er en samling i regi av Buskerud Skøytekrets, og ikke i regi av egen klubb.

Det må derfor påregnes støtte fra den enkeltes foreldre blant annet ifm sykling/transport til og fra for de som skal være med.

Dette er en bra samling og vi håper at flere ønsker å være med.

Påmelding innen 6. april til Kristin på mailadresse kristin@telepartner1.no

Buskerud Skøytekrets

inviterer til årets vårsamling

på Hermon Høyfjellsenter i Sudndalen

3 juni- 5 juni 2015

Velkommen til vår tradisjonsrike vårsamling i Sudndalen!!

Kretsens trenere legger som vanlig opp et godt og variert program for helga,

og vertskapet på Hermon sørger for mat og drikke, og en god seng å sove i.

Det blir og anledning til å ta seg ein dukkert eller to i Høyfjellsbadet.

Samlingen starter Fredag formiddag med sykkeltur / alternativt barmarksøkt kl 18.

# I år ønsker vi å legge til r