Innkalling til Årsmøte Jevnaker IF Skøyter

Jevnaker IF Skøyter avholder årsmøte torsdag 17. mars kl. 1800 i sportskafeen.

Saksliste kan dere lese her

Endelig sakliste og saksdokumenter for årsmøtet vil bli publisert på klubbens hjemmeside senest 1 uke før gjennomføring av møtet.

Innkomne saker til behandling sendes på mail til jevnaker.if.skoyter@gmail.com senest innen 3. mars 2016

Vell møtt!

Mvh

Styret