Årsmøte 2020/2021 sesong

Innkalling til årsmøte

Til Medlemmer Jevnaker IF Skøyter

Sted: Sportskafeen, Jevnaker Stadion Dato og tidspunkt: 10.06. 2021 kl. 1800

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle årsberetning 5. Behandle regnskap og budsjett 6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent (forankring av beslutning i årsmøte fra JIF Allianse) 8. Valg

Frist for innkomende saker er 08.Juni 2021.

Sendes : Jevnaker.if.skoyter@gmail.com

Med vennlig hilsen Styret

 Våre samarbeidspartnere:

Jevnaker Kunstisbane 

 

Åpningsstider

Man-fre 10.00 - 21.00

Lør-søn 11.00-21.00

 

Åpningsstider Sportskafe

Stengt inntil videre pga Korona restriksjoner. 

 

Treningstider

Tirsdag  18.00-20.00

Onsdag  18.00-20.00 (klubbløp)

Torsdag 18.00-19.30

Lørdag   10.00-11.00

Søndag  10.00-11.00